distinctness

distinctness
distinct ADJECTIVE 1) recognizably different or individual. 2) able to be perceived clearly by the senses.
DERIVATIVES distinctly adverb distinctness noun.
ORIGIN Latin distinctus, from distinguere 'distinguish' .

English terms dictionary. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Distinctness — Dis*tinct ness, n. 1. The quality or state of being distinct; a separation or difference that prevents confusion of parts or things. [1913 Webster] The soul s . . . distinctness from the body. Cudworth. [1913 Webster] 2. Nice discrimination;… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • distinctness — index contradistinction, deviation, difference, emphasis, identity (individuality), nonconformity, specialty ( …   Law dictionary

  • distinctness — ryškis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Šviesos šaltinio srauto kuria nors kryptimi stiprumas. atitikmenys: angl. acuity; brightness; definition; distinctness; sharpness vok. Definition, f; Deutlichkeit, f; Scharfzeichnung,… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Distinctness of image — See also Visual appearance Distinctness of image, DOI, is a quantification of the deviation of the direction of light propagation from the regular direction by scattering during transmission or reflection. DOI is sensitive to even subtle… …   Wikipedia

  • distinctness, uniformity and stability tests — veislės išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo tyrimas statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Tyrimas, kuriuo nustatoma, ar augalo veislė atitinka išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo reikalavimus. atitikmenys: angl. distinctness,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • distinctness of the variety — veislės išskirtinumas statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Veislė laikoma išskirtine, jeigu ji iki paraiškos pateikimo kompetentingai institucijai datos bent vienu požymiu aiškiai skiriasi nuo bet kurios kitos visuotinai žinomos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • distinctness of variety — veislės išskirtinumas statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Teisinės veislių apsaugos sąlyga, pagal kurią reikalaujama, kad veislė aiškiai skirtųsi nuo bet kurios kitos visuotinai žinomos veislės. atitikmenys: angl. distinctness of variety… …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • distinctness — noun see distinct …   New Collegiate Dictionary

  • distinctness — See distinctly. * * * …   Universalium

  • distinctness — noun The property or degree of being distinct …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”